سه شنبه 29 خرداد 1397 -
  خدمات قابل ارائه در مرکز رشد

خدمات مرکز به شرکت ها و واحدهای متسقر:

1.خدمات پشتیبانی:
خدمات اجاره فضا,دسترسی به تلفن و دورنگار,میزوصندلی,کارپردازی و خدمات دبیرخانه ای,امکان استفاده از اتاق های جلسات و کنفرانس,تجهیزات سمعی و بصری و دستگاه های فتوکپی و تکثیر

2.خدمات اطلاع رسانی:
دسترسی به اینترنت,کتابخانه و مراکز اطلاع رسانی و نرم افزارهای رایانه ای

3.خدمات مشاوره ای و آموزشی:
مشاوره های مدیریتی,مالی و بازرگانی,خدمات حسابداری و حقوقی,برگزاری سمینارویاکارگاه های آموزسی موردنیاز برای شرکت های نوپا

4.خدمات پشتیبانی فنی:
ارائه خدمات فنی و مهندسی,استفاده از امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی

5.خدمات مالی و اعتباری:
امکان استفاده از اعتبارات فناوری,کمک به دسترسی به منابع مالی و جذب سرمایه گذاران