جمعه 6 اسفند 1395 - 26 جمادى الأولى 1438
  لیست شرکتهای دانش بنیان

شرکت دانش بنیان کارا پویان اعصاب
شرکت بنیان مکاترونیک