چهارشنبه 5 ارديبهشت 1397 - 08 شعبان 1439
  مزایای استقرار در مرکز رشد

مزایای استقراردرمرکز:
باتوجه به تصویب قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان و سایرقوانین مرتبط,مزایا و تسهیلاتی برای این دسته از شرکت ها پیش بینی شده که مهم ترین آن ها عبارتند از:

·        بهره مندی از خدمات ارائه شده توسط مرکز(خدمات پشتیبانی,آموزشی ومشاوره تخصصی)

·        بهره مندی از مزیت های قانون شرکت های دانش بنیان و تجاری سازی فناوری

·        بهره مندی از تسهیلات مالی و اعتباری بدون کارمزد

·        حضور در نمایشگاه های داخلی و بین المللی

·        بهره مندی از خدمات مربوط به ثبت اختراع

·        ارتباط باسایر مراکزعلمی و پژوهشی

·        استقرار در فضای مرکزرشد(دفتری یا کارگاهی)